PDR Insight Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin çağrı merkezi kalite süreçlerini araştırmak, mevcut durum raporunu araştırmaya katılan tüm kurumlar ile paylaşarak süreçleri iyileştirmek üzere CC Academia iş birliği ile kapsamlı bir çalışmayı başlatıyor.

Çağrı merkezi yöneticileri, kalite departmanları, eğitim ve gelişim departmanlarında çalışan profesyonellerin katılımını hedefleyen araştırma sonrası:

  • Sektör- firma yapısı ve büyüklüğüne göre kalite yönetim süreçleri
  • Kurumlardaki kalite departmanında çalışan kişi sayısı
  • Kalite değerlendirme formu oluşturma yöntemleri
  • Kalite değerlendirmelerinin performansa etki etme oranları
  • Değerlendirmelerde iş bilgisi – müşteri iletişim ağırlıkları
  • Kişi başına düşen çağrı dinleme sayıları
  • Kullanılan sistemler
  • Çağrı değerlendirme süreci sonrası eğitime çıktı verme süreci
  • Kalite departmanı etkinliğinin ve yatırımların ölçümlenmesi

Kategorilerin ve alt başlıkların sonuçları, 20 Ocak- 20 Şubat 2020 tarihleri arasında araştırmaya katılan tüm kurumlarla, detaylı bir raporla ücretsiz olarak, kurum adı ve bilgileri belirtilmeden sektörel ayırımla Mart 2020 içerisinde paylaşılacaktır.

Anket Linki: Türkiye Çağrı Merkezleri Kalite Değerlendirme Süreçleri Araştırması