Kurumların çalışanlarının verdiği geribildirim kurumlar için en değerli verileri içerir. Kurum içi analizler iç sesinizi dinleme ve kurumunuzun yolunu belirlemede önemli rol oynar. Profesyonelce yürütülen bir iç araştırma doğru analizlerle size ulaştığında yönetim kararlarınıza dahi etki edebilir. 

PDR InSight olarak size, standart metotlardan farklı, kurumunuza özel çalışılmış, tamamen kurumunuzun hedefleri odaklı bir ölçümleme aracı sunuyoruz. Kurum içi analiz çalışmaları ile amacımız, her kademedeki personelin ihtiyaçlarına yönelik sorular sorarak çalışanlarınızın sesini, yetkinliklerini, kurumunuzu algılayış biçimini, süreçlerinizin ne kadar başarılı yönetildiğini size doğru yorumlarla ulaştırmaktır.

Kurum Kültürü ve Değerler Araştırması

Kurumda çalışan kişilerin kişisel değerleri büyük resimde kurumun değerleri ile örtüşmüyorsa hedefe gidilen yolda aksaklıklar yaşanır. Çalışanlar ve kurumun değerleri arasında ortak ve farklı noktalar tespit edilmeli ve bu noktada izlenmesi gereken yol belirlenmelidir. Kurum kültürü ve değerler araştırması kurumunuza kurumdaşlık kültürünü yaratma aşamasında nerede yer aldığını gösterir. Daha güçlü kurum kültürü için yol haritası sunar.

Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim İhtiyaç Analizi, genel olarak kurum çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimlerin özel bir eğitim belirleme modeli ile oluşturulması amacıyla yapılır. Farklı bölümlerde farklı pozisyonlarda görev alan çalışanların iş tanımları ve kariyer planlamaları temelinde hangi eğitimlere ihtiyaç duyduğunu, duyabileceğini belirleme açısından kurumlar için önemli bilgiler edinilmesini sağlar.

Eğitim Etkinlik Analizleri

Kurumların eğitim şirketlerinden aldıkları her eğitimi davranışa dönüştürmeleri için ayrıca çalışmaları gerekir. Keyifli geçen eğitim günleri sonunda katılımcılar hedeflenen yetkinlik ile ilgili davranış değişikliği göstermiyorlar ve çabaları diğer çalışanlar tarafından gözlenemiyor ise eğitimin etkili geçtiği söylenemez. Bu noktada önlemler almak ve gelişimi desteklemek eğitimin geri dönüşümü için önemlidir. Eğitim etkinlik analizleri kuruma eğitim sonrasındaki dönüşümü göstermeyi hedefler. Öncesi ve sonrası değerlendirmenin yapılmasıyla kat edilen yol da izlenebilir. 

Çalışan Memnuniyeti Anketi

Kurumların çalışanlarının verdiği geribildirim kurumlar için en değerli verileri içerir. Araştırmalar kurumdan memnuniyeti yüksek, değerlerini benimsemiş ve motive olmuş çalışanların daha yüksek müşteri memnuniyeti yaratacağını ve bunun sonucunda organizasyon performansını olumlu yönde etkileyeceğini göstermektedir. Çalışan memnuniyeti anketleri ile kuruma daha karlı, daha müşteri odaklı, güvenli çalışanlar konusunda yol gösterici olmak hedeflenmektedir.

Çalışan Bağlılığı Anketi

Bilgi birikiminiz, etik değerleriniz ve iş bilginizin yüksek olduğu çalışanlarınızı kaybetme noktasında olabilir misiniz? Çalışanlar sizinle yaşadıkları deneyim sonrası neden sizden vazgeçiyor? Neleri değiştirirseniz en önemli sermayeniz olan çalışan bağlılığınızı yükseltirsiniz? Çalışan bağlılığı araştırması, çalışan deneyimini duymanızı ve bağlılıkları azalmış çalışanları tekrar motive etmek için izlemeniz gereken yolları bulmanızı sağlar. 

Satış Yetkinlikleri Anketi

Satış ekiplerinin ve yöneticilerinin, satış sürecindeki beceri seviyesini ve bu becerinin görevdeki önemini belirlemek ve birey ve takım bazında gelişim noktalarına dikkat çekmek amacıyla tasarlanmış bir ölçümleme aracıdır. Bireylerin kendi satış yetkinlikleri ve becerileri ile yöneticisinin onda gördüğü yetkinlik ve becerinin karşılaştırılmasını görme imkanı verir. Böylelikle satış yetkinliği konusunda gelişim alanlarını öğrenebilmektedir.

Stres Düzeyi Araştırması

Kurumlarda bazı departmanların stres düzeyleri gerek iş yoğunlukları gerekse sinerjileri nedeniyle yükselmiş olabilir. Önlemi alınmaz ise müşterilerinize veya iç iletişime yansıyacak noktalara gelebilir. Kurumlarda uyguladığımız stres ölçümlemeleri ile kurumun yöneticilerine önceden alarm üretiyor, kurumun stres yönetimi konusundaki yetkinliğini desteklemek için gelişim alanları belirlenir. 

Liderlik Gelişim Analizleri

Liderlik kişisel kapasite ve önceliklerinin bir bütünüdür. Önceliklendirme kişilik ve motivasyonu ifade ederken, kapasite beceriler ile kişinin deneyimleri sayesinde kazandığı ve geliştirdiği liderlik yeteneklerini ifade etmektedir. Araştırmalar, yüksek performanslı bireylerin belirli liderlik yetkinliklerini sürekli bir şekilde sergilediklerine işaret etmektedir.

Takımdaşlık Testleri

Takımın enerjisinden yararlanarak daha yüksek performans elde etmek ve başarılı takımlar yaratmak için öncelikle takımların sesini dinlemek gerekir. Kurumunuzdaki takımlar arasında ve içinde takımdaşlık ortamının ne kadar oluşmuş olduğu, çalışanlarınızın takım çalışmasına yatkınlığı, takım kültürüne bakış açılarını size ulaştıran bu araştırma ile takım kültürü oluşturmanız için zemin hazırlanır.  

EQ Testleri

Dünya değişiyor ve iş hayatında duygusal zekanın önemi daha da artıyor. Kurumu oluşturan kişilerin, takımların, departmanların ve yöneticilerin kişisel farkındalıkları ve iletişim becerileri kurumun da geleceğini belirliyor. EQ testleri ile tüm çalışanların beş temel alanda duygusal zeka yetkinlikleri belirlenerek hazırlanan kişisel gelişim raporları ile kurum performansının yükseltilmesi, daha verimli bir çalışma ortamı içerisinde daha verimli ilişkilerle başarılı sonuçlar üretilmesi hedeflenir. 

Davranış Testleri

Kurumlarda hedeflere ulaşılabilmesi için doğru kişilerin doğru görevlerde yer alması esastır. Kişiler pozisyonlarının gerektirdiği yetkinlikleri bilebilir ancak bunları davranışa dönüştürmekte eksiklerini fark etmeyebilir. Davranış testleri ile kurum çalışanlarının yeteneklerini davranışa dönüştürme oranları çıkarılır. Kurumun desteklemesi gereken alanlar çıkarılarak kritik başarı alanları belirlenir.  

İletişim Testleri

Her çalışan birbirinden farklı iletişim stillerine sahiptir. Bu iletişim ve davranış şekilleri ile güçlü yanları ve gelişim alanları mevcuttur. İletişim testleri ile kurumun ağırlıklı iletişim tarzı, çalışanların dikkat etmesi gereken kırmızı alanlar belirlenir. Bu alanlara göre riskler ve fırsatlar oluşturulur. Daha güçlü kurum içi iletişim için yol haritası çizilir.